Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000340
AutorAdamec, Přemysl
Titel

K otázce vyjadřování možnostní a nutnostní modality v současné češtině

ErschienenPřednášky z 32. běhu LŠSS [PřednLŠSS 32], Praha, Karolinum ; 1992, s. 17-25
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Mluvnická stavba jazyka
Klassifikation (EN)Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Contacts of Czech with Slavonic languages
Grammar
Schlagwörtermodalita; specifikátory modální; čeština; studie porovnávací; ruština
Schlagwörter (DE)Modalität; Tschechisch; Vergleichsstudie; Russisch
AnmerkungDvě části modálních konstrukcí: 1. modální specifikátor (např. musím, je nezbytné ), 2. propoziční obsah (např. pracovat, abych odešel ); různé formy jejich jazykového vyjádření. Srovnání s ruštinou
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/340
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Homonymie vět v současné češtině / Adamec, Přemysl
K otázce větné homonymie v ruštině / Adamec, Přemysl
Míra explicitnosti při vyjadřování kategoriálních významů v češtině ve srovnání s ruštinou / Adamec, Přemysl
Konektivní částice a jiné textově propojovací výrazy v současné češtině / Adamec, Přemysl
K otázce (ne)existence akuzativního se v současné češtině / Veselý, Luboš
K vyjadřování relativních časů v současné češtině prostředky morfologickými / Horálek, Jan
K vyjadřování kategorie nabývání (vyššího stupně) vlastnosti v současné češtině a němčině / Šimečková, Alena