Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Adamec, Přemysl lieferte 27 Treffer
1

K otázce vyjadřování možnostní a nutnostní modality v současné češtině

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 32. běhu LŠSS [PřednLŠSS 32], Praha, Karolinum ; 1992, s. 17-25
2

K některým otázkám koreference v českých větách

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 53-64
3

Některé otázky českého slovosledu

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 105-111
4

Homonymie vět v současné češtině

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 113-123
5

Míra explicitnosti při vyjadřování kategoriálních významů v češtině ve srovnání s ruštinou

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 37. a 38. běhu LŠSS [PřednLŠSS 37-38], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 53-58
6

Konektivní částice a jiné textově propojovací výrazy v současné češtině

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 37. a 38. běhu LŠSS [PřednLŠSS 37-38], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 59-64
7

K interpretaci osoby v ruských větách

Adamec, Přemysl, in: Časopis pro moderní filologii, 79, č. 2, 1997, s. 74-81
8

Zájmena a aktuální členění

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 40. běhu LŠSS [PřednLŠSS 40], Praha, UK ; 1997, s. 27-35
9

Částice a aktuální členění

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 39. běhu LŠSS [PřednLŠSS 39], Praha, UK ; 1997, s. 68-77
10

V akademických titulech stále vládne chaos

Adamec, Přemysl, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 11, č. 49, 1998, s. 2., 27.2.1998