Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Grammar lieferte 804 Treffer
1

Ob ekspressivnosti stilizovannych polipredikativnych konstrukcij

Bajkova, Larisa; Kazmin, V. V., in: Opera Slavica, 2, č. 4, 1992, s. 23-28
2

K voprosu sdvigov v akcentnom tipe kost'

Jiraček, Jirži, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 113-120
3

K stanovení sémantických typů predikativních adjektiv s doplněními reprezentovanými substantivními předložkově pádovými tvary

Ruferová, Jana, in: Innerslavischer und slavisch-deutscher Sprachvergleich, Frankfurt a. Main, Lang ; 1995, s. 511-521
4

Formy rod. p. mn. č. suščestvitel'nych v sovremennom russkom jazyke (morfologičeskije i morfonologičeskije sootnošenija okončanij)

Brandner, Aleš, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 123-129
5

Notes on So-Called Transposition

Leška, Oldřich, in: Praguiana 1945-1990, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 141-145
6

Sintaksis jazyka kommerčnoj reklamy (analiz predložno-padežnych slovosočetanij)

Sajevič, C. T.; Semenova, L. M., in: Rossica Ostraviensia 1995 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1995, s. 20-27.
7

Semantičeskije tipy russkogo interrogativa

Borisevič, V. V., in: Opera Slavica, 6, č. 4, 1996, s. 10-16
8

[The -(]n) Subconjugation in Russian

Clarke, J. E. M.; Marvan, Jiří, in: Australian Slavonic and East European Studies (Melbourne), 8, č. 1, 1994, s. 27-40
9

K interpretaci osoby v ruských větách

Adamec, Přemysl, in: Časopis pro moderní filologii, 79, č. 2, 1997, s. 74-81
10

Izmenenija v grammatičeskom stroje sovremennogo russkogo jazyka

Brandner, Aleš, in: Rossica Olomucensia, 34, 1997, s. 29-36