Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1992CZ000340
Author(s)Adamec, Přemysl
Title

K otázce vyjadřování možnostní a nutnostní modality v současné češtině

PublishedPřednášky z 32. běhu LŠSS [PřednLŠSS 32], Praha, Karolinum ; 1992, s. 17-25
Languagecze
Classification (CZ)Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Mluvnická stavba jazyka
Classification (EN)Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Contacts of Czech with Slavonic languages
Grammar
Subjectsmodalita; specifikátory modální; čeština; studie porovnávací; ruština
Subjects (DE)Modalität; Tschechisch; Vergleichsstudie; Russisch
NoteDvě části modálních konstrukcí: 1. modální specifikátor (např. musím, je nezbytné ), 2. propoziční obsah (např. pracovat, abych odešel ); různé formy jejich jazykového vyjádření. Srovnání s ruštinou
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/340
PURLCitation link