Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000104
AutorLotko, Edvard
Titel

Zrádná slova v polštině a češtině. Lexikologický pohled a slovník

Ort/VerlagOlomouc: Votobia
Jahr1992
Seiten183 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Polština
Lexikologie
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Polish
Lexicology
Schlagwörterslova zrádná; polština; čeština; lexikologie; interference; chyby jazykové
Schlagwörter (DE)Polnisch; Tschechisch; Lexikologie; Interferenz
ReviewOliva, Karel, Slavia 1995, 64, č. 4, s. 456-458.; Pančíková, Marta Slavica Slovaca 1995, 30, č. 1, s. 86-87.; Hornik, Joanna Język polski 1994, 74, č. 3, s. 233-234.; Dobrotová, Ivana Jazykovědné aktuality 1993, 30, č. 1-2, s. 35-39.; Dobrotová, Ivana Moravskoslezský den (Ostrava) 1993,
Anmerkung1. Lexikologické pojetí zrádných slov; 2. Slovník. - Podle Slavie 1995, s. 456
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/104
PURLCitation link