Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1992CZ000104
Author(s)Lotko, Edvard
Title

Zrádná slova v polštině a češtině. Lexikologický pohled a slovník

Place/Publ.Olomouc: Votobia
Year1992
Pages183 s.
Languagecze
Classification (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Polština
Lexikologie
Classification (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Polish
Lexicology
Subjectsslova zrádná; polština; čeština; lexikologie; interference; chyby jazykové
Subjects (DE)Polnisch; Tschechisch; Lexikologie; Interferenz
ReviewOliva, Karel, Slavia 1995, 64, č. 4, s. 456-458.; Pančíková, Marta Slavica Slovaca 1995, 30, č. 1, s. 86-87.; Hornik, Joanna Język polski 1994, 74, č. 3, s. 233-234.; Dobrotová, Ivana Jazykovědné aktuality 1993, 30, č. 1-2, s. 35-39.; Dobrotová, Ivana Moravskoslezský den (Ostrava) 1993,
Note1. Lexikologické pojetí zrádných slov; 2. Slovník. - Podle Slavie 1995, s. 456
Mediumbook
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/104
PURLCitation link