Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1985CZ042004
AutorPetr, Jan; Tylová, Milena
Titel

Bohuslav Havránek. Bibliografický soupis vědeckých prací s přehledem jeho činnosti

Ort/VerlagPraha: UK
Jahr1985
Seiten109 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lingvistické bibliografie vydané v České republice
Dějiny lingvistické práce na území Československa (do roku 1945)
Obecné otázky. Celkové práce
Obecná problematika
Práce obecné
Klassifikation (EN)Linguistic bibliographies published in the Czech Republic
History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945)
General works and basic linguistic concepts
General works
General works
Schlagwörterbibliografie; Havránek, Bohuslav; bohemistika; slavistika; lingvistika
Schlagwörter (DE)Bibliografie; Bohemistik; Slawistik; Sprachwissenschaft (Linguistik)
ReviewČechová, Marie, Český jazyk a literatura 1985-86, 36, č. 3, s. 137-138.; Müllerová, Olga, Slovo a slovesnost 1985, 47, č. 1, 72. s.
AnmerkungZa léta 1918-81, činnost redakční, práce o něm
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/42004
PURLCitation link