Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach bibliografie lieferte 1369 Treffer
1

Naučná literatura z Landfrasovské tiskárny v Jindřichově Hradci

Pletzer, Karel, in: Výběr (České Budějovice), 34, č. 4, 1997, s. 281-288
2

Bibliographie

Vavřínek, Vladimír; Tůma, Oldřich, in: Byzantinoslavica, 53, č. 1, 1992, s. 108-195
3

Spolupráce Střední lesnické školy a Ústavu pro jazyk český ČSAV v Praze 1971-1988

Uhlíř, Jiří, in: Bibliografie lesnického školství na území Československa v letech 1969 - 1992, Praha, Ministerstvo zemědělství ČR ; 1992, s. 134-136
4

Bibliografie: Kritický sborník 10-20

Gruntorád, Jiří, in: Kritický sborník, 20, 2000-01, s. 243-278
5

Jazykovědné publikace Ostravské univerzity

Šabršula, Jan, in: Cizí jazyky, 38, č. 3-4, 1994-95, s. 157-159
6

Dodatek k soupisu prací Vladimíra Šaura

Valčáková, Pavla, in: Linguistica Brunensia, 63, č. 1, 2015, s. 99
7

Bibliografie lesnického školství na území Československa v letech 1969 - 1992

Uhlíř, Jiří Praha 1992
8

Bibliografie dějin Českých zemí za rok 1995[BiblDČZ]

Sest. Horčáková, Václava Praha 2000
9

Bibliografie dějin Českých zemí za rok 1996[BiblDČZ]

Sest. Horčáková, Václava Praha 2001
10

Bibliografie dějin Českých zemí za rok 1997[BiblDČZ]

Sest. Horčáková, Václava Praha 2002