Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945) lieferte 1297 Treffer
1

Kancelář slovníku jazyka českého za války

Roudný, Miroslav, in: Věda v českých zemích za druhé světové války : Sborník z konference (Praha, 18.-19. listopadu 1997), Praha, Archiv AV ČR ; 1998, s. 81-86
2

Slovanský ústav v dobách nacistické okupace

Bečka, Jiří, in: Věda v českých zemích za druhé světové války : Sborník z konference (Praha, 18.-19. listopadu 1997), Praha, Archiv AV ČR ; 1998, s. 87-101, 4 příl
3

Pražský pobyt Jana Baudouina de Courtenay v letním semestru 1922

Řeháček, Luboš, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 187-195
4

Ženy v české egyptologii

Růžová, Jiřina, in: Nový Orient, 51, č. 2, 1996, s. 75-78
5

Josef Miloslav Kořínek (1899-1945)

Valčáková, Pavla, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 139-140
6

Vilém Mathesius 1882-1945

Vachek, Josef, in: Linguistica Pragensia, č. 2, 1995, s. 57-59
7

Mathesius, Vilém (1882-1945)

Hajičová, Eva, in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 6, Oxford, Pergamon Press ; 1994, s. 2395-2396
8

Naše poznávání Balkánu koncem minulého století

Dorovský, Ivan, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 41, č. C 39, 1992, s. 81-89
9

Dietrich Šołta w Praze přednošował

Mudra, Jiří, in: Rozhlad, 46, č. 7-8, 1996, s. 308
10

Studia Čeňka Zíbrta na filozofické fakultě české univerzity v Praze

Blüml, Josef, in: Výběr (České Budějovice), 33, č. 3, 4, 1996, s. 191-200, 268-278