Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Lingvistické bibliografie vydané v České republice lieferte 961 Treffer
1

Bibliographie

Vavřínek, Vladimír; Tůma, Oldřich, in: Byzantinoslavica, 53, č. 2, 1992, s. 290-347
2

Soupis prací Jiřího Jiráčka (za léta 1984-1995)

in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 135-137
3

Soupis prací PhDr. Jevgenije Timofejeva, CSc., za roky 1976-1995

in: Češtinář, 6, č. 3, 1995-96, s. 81-83
4

Soupis prací PhDr. Jitky Dršatové za roky 1976-1995

in: Češtinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 113-115
5

Soupis prací PhDr. Jana Diblíka za roky 1980-1994

in: Češtinář, 6, č. 5, 1995-96, s. 145-147
6

Bibliografie prací prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc

Horáčková, Iveta, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 101-108
7

Diplomové práce z klasické filologie, klasické archeologie, byzantologie a novořečtiny obhájené na českých a slovenských univerzitách v r. 1999/2000

Souček, Jan, in: Auriga, 43, č. 1-2, 2001, s. 103-111
8

Bibliografie prací prof. Václava Vlasáka

Trousilová, Eva, in: Časopis pro moderní filologii, 78, č. 2, 1996, s. 119-127
9

Seznam prací A. Erharta publikovaných v letech 1987-1995 (navazuje na SPFFBU, A 34, s. 11-14)

in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 143-144
10

Jan Balhar (*1931): bibliografie prací za léta 1957-1996

in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 145-150