Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jančáková, Jana lieferte 18 Treffer
1

Dnešní stav mluvy českých reemigrantů ze Žitomirska na Ukrajině

Jančáková, Jana, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 2, 1995, s. 110-118
2

Dynamika současné češtiny

Jančáková, Jana, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 63-68
3

Regional Features in Colloquial Speech in Bohemia

Jančáková, Jana, in: Varieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 180-188
4

Královéhradecko jako východisko kolonizace českých osídlenců ze Žitomirska na Ukrajině

Jančáková, Jana, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 129-138
5

Nářečí středočeské obce Dobrovíz u Prahy

Jančáková, Jana, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 174-182
6

Uchování staršího nářečního úzu na jazykových ostrovech (na základě mluvy českých reemigrantů z Ukrajiny)

Jančáková, Jana, in: Přednášky z 39. běhu LŠSS [PřednLŠSS 39], Praha, UK ; 1997, s. 50-55
7

Archaické nářeční rysy v mluvě jazykových ostrovů. Srovnání mluvy českých reemigrantů z Ukrajiny s mluvou na zaniklém ostrově střelínském v Polsku

Jančáková, Jana, in: Prace Filologiczne (Warszawa), 44, 1999, s. 239-244
8

Příběh skoro detektivní

Jančáková, Jana, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 3, 1994, s. 156-157
9

Nová Pravidla českého pravopisu 1, 2

Jančáková, Jana, in: Svobodné slovo (Praha), 1993, 20.5.,3.6.1993
10

Nářečí a běžná mluva na Příbramsku

Jančáková, Jana Praha 1987