Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ005561
AutorJančáková, Jana
Titel

Uchování staršího nářečního úzu na jazykových ostrovech (na základě mluvy českých reemigrantů z Ukrajiny)

ErschienenPřednášky z 39. běhu LŠSS [PřednLŠSS 39], Praha, UK ; 1997, s. 50-55
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá nářečí
Vnější dějiny českého jazyka
Klassifikation (EN)Particular dialects
Political history of Czech language
Schlagwörtermluva reemigrantů; nářečí severovýchodočeská; čeština ukrajinská; bilingvismus
Schlagwörter (DE)Zweisprachigkeit (Bilingualismus)
AnmerkungVýzkum mluvy ukrajinských Čechů od r. 1991. Rysy svč. nářeční podskupiny stále patrné
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/5561
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny / Jančáková, Jana
Archaické nářeční rysy v mluvě jazykových ostrovů. Srovnání mluvy českých reemigrantů z Ukrajiny s mluvou na zaniklém ostrově střelínském v Polsku / Jančáková, Jana
Dnešní stav mluvy českých reemigrantů ze Žitomirska na Ukrajině / Jančáková, Jana
Proměny jazyka českých reemigrantů z Ukrajiny / Holub, Zbyněk
V prostoru Ralsko žijí i Češi z Ukrajiny / Jančáková, Jana
K současnému stavu terénního výzkumu nárečního úzu na Opavsku / Holub, Zbyněk
K výslovnostnímu úzu výrazu management (nejen na základě dokladů z korpusu DIALOG) / Jílková, Lucie