Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000093
AutorJančáková, Jana
Titel

Dnešní stav mluvy českých reemigrantů ze Žitomirska na Ukrajině

ErschienenSlovo a slovesnost, 56, č. 2, 1995, s. 110-118
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Vnější dějiny českého jazyka
Jednotlivá nářečí
Klassifikation (EN)Political history of Czech language
Particular dialects
Schlagwörterjazyky izolované; nářečí východočeská; mluva reemigrantů; čeština ukrajinská
Schlagwörter (DE)Isolierte Sprachen
AnmerkungVýzkum jazyka nejstarší generace reemigrantů z obce Malá Zubovština na Žitomirsku v rovině fonetické, morfologické a lexikální (zaměřeno na znaky typické pro svč. nářečí, též ukr. a rus. vlivy).
Mediumarticle
URLsas.ujc.cas.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/93
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Královéhradecko jako východisko kolonizace českých osídlenců ze Žitomirska na Ukrajině / Jančáková, Jana
Uchování staršího nářečního úzu na jazykových ostrovech (na základě mluvy českých reemigrantů z Ukrajiny) / Jančáková, Jana
Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny / Jančáková, Jana
Archaické nářeční rysy v mluvě jazykových ostrovů. Srovnání mluvy českých reemigrantů z Ukrajiny s mluvou na zaniklém ostrově střelínském v Polsku / Jančáková, Jana
Dnešní stav spisovné češtiny / Kopečný, František
Dnešní stav spisovné češtiny / Kopečný, František
Situace a celkový stav dnešní češtiny / Daneš, František