Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ003555
AutorJančáková, Jana
Titel

Nářečí středočeské obce Dobrovíz u Prahy

ErschienenČeský jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 174-182
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá nářečí
Ostatní nespisovné útvary jazyka
Klassifikation (EN)Particular dialects
The other non-standard forms of language
Schlagwörternářečí středočeská; regionalismy; čeština; nivelizace
Schlagwörter (DE)Tschechisch
AnmerkungRozbor jazykové situace, srovnání mluvy staré a mladé generace, vymezeny jevy společné mluvě celých Čech, jevy překračující střč. oblast, jevy přesahující ze svč. a jhč. oblastí a regionalismy
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/3555
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Nářečí a běžná mluva na Příbramsku / Jančáková, Jana
Slovník nářečí obce Kobylí a okolí / Coufal, Josef
Prahy a prahy / Kvášová, Miroslava
K současnému stavu severovýchodočeského nářečí Čechů z Malé Zubovštiny / Jančáková, Jana
Nářečí / Pleskalová, Jana
Umělecké památky Prahy. Staré Město. Josefov
Umělecké památky Prahy. Malá Strana