Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000594
AutorJančáková, Jana
Titel

Dynamika současné češtiny

ErschienenPřednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 63-68
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecná problematika
Morfologie
Klassifikation (EN)General works
Morphology
Schlagwörtermorfologie; dublety; čeština; nespisovnost; spisovnost; vývoj; změny jazykové
Schlagwörter (DE)Morphologie; Tschechisch; Nicht-Schriftlichkeit; Schriftlichkeit; Entwicklung
AnmerkungZměny v jazyce v průběhu vývoje a tendence současných vývojových procesů v češtině. Zaměřeno na dublety v současném spisovném jazyce a na pronikání nespisovných prvků do mluvených projevů (dublety 3. pl. prés. -í/-ejí, min. tvary vzorů mine a tiskne )
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/594
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Vývojová dynamika současné češtiny a překlad / Chloupek, Jan
Dynamika stylové diferenciace současné češtiny / Krčmová, Marie
Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny / Vachek, Josef
Jazyková dynamika současné publicistiky / Junková, Bohumila
Dynamika současné češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe
Vývojová dynamika češtiny a lidská kreativita / Uličný, Oldřich
Dynamika slovní zásoby dnešní češtiny / Čechová, Marie