Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jančáková, Jana lieferte 18 Treffer
11

Poznáváme mluvu repatriantů od Černobylu

Jančáková, Jana, in: Zpravodaj Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 2, 1992, s. 3
12

K současnému stavu severovýchodočeského nářečí Čechů z Malé Zubovštiny

Jančáková, Jana, in: Češi v cizině. Sv. 6 : Příspěvky ze semináře Vlivy subjektivních a objektivních faktorů na proměny etnicity u českého etnika v zahraničí a po reemigraci, Praha 22. dubna 1992, Praha, Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV ; 1992, s. 28-31
13

V prostoru Ralsko žijí i Češi z Ukrajiny

Jančáková, Jana, in: Geografie: Sborník České geografické společnosti, 103, 1998, s. 265-267
14

Ivan Lutterer šedesátiletý

Knappová, Miloslava; Jančáková, Jana, in: Naše řeč, 72, č. 5, 1989, s. 255-257
15

Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny

Jančáková, Jana; Jančák, Pavel Praha 2004
16

Starší české texty s přehledem morfologie staré češtiny a cvičeními

Jančáková, Jana; Kučera, Karel Praha 1996
17

Starší české texty s přehledem morfologie staré češtiny a cvičeními

Adam, Robert; Jančáková, Jana; Koupil, Ondřej; Kučera, Karel; Rejzek, Jiří Praha 2000
18

Jazykový koutek

Hošnová, Eva; Hrdličková, Hana; Jančáková, Jana; Smetanová, Zdeňka; Šimandl, Josef, in: Svobodné slovo (Praha), 1992