Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Jančáková, Jana provides 18 hits
1

Dnešní stav mluvy českých reemigrantů ze Žitomirska na Ukrajině

Jančáková, Jana, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 2, 1995, s. 110-118
2

Dynamika současné češtiny

Jančáková, Jana, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 63-68
3

Regional Features in Colloquial Speech in Bohemia

Jančáková, Jana, in: Varieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 180-188
4

Královéhradecko jako východisko kolonizace českých osídlenců ze Žitomirska na Ukrajině

Jančáková, Jana, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 129-138
5

Nářečí středočeské obce Dobrovíz u Prahy

Jančáková, Jana, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 174-182
6

Uchování staršího nářečního úzu na jazykových ostrovech (na základě mluvy českých reemigrantů z Ukrajiny)

Jančáková, Jana, in: Přednášky z 39. běhu LŠSS [PřednLŠSS 39], Praha, UK ; 1997, s. 50-55
7

Archaické nářeční rysy v mluvě jazykových ostrovů. Srovnání mluvy českých reemigrantů z Ukrajiny s mluvou na zaniklém ostrově střelínském v Polsku

Jančáková, Jana, in: Prace Filologiczne (Warszawa), 44, 1999, s. 239-244
8

Příběh skoro detektivní

Jančáková, Jana, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 3, 1994, s. 156-157
9

Nová Pravidla českého pravopisu 1, 2

Jančáková, Jana, in: Svobodné slovo (Praha), 1993, 20.5.,3.6.1993
10

Nářečí a běžná mluva na Příbramsku

Jančáková, Jana Praha 1987