Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Runy lieferte 10 Treffer
1

O charakterach pisma runicznego u dawnych barbarzyńców europejskich, z domniemaniem o stanie ich oświecenia

Surowiecki - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. XVI. 152-203
2

Słowiańskie napisy runiczne, listy Jędrzeja Kucharskiego. (Z Dzień. kraj.)

- Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1829
3

O czytaniu run słowiańskich (z ryc.)

Łepkowski Józef - Biblioteka warszawska 1851, III, 268-79
4

Bałwany Czarnoboga bamborskie i znajdujące się na nich run są wymysłem fantazyi Kollara

Cybulski W. - Czas. 1852, nr. 211
5

Obecny stan nauki o runach słowiańskich

Cybulski W. - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. Pozn. 1860, (I), s. 401-64;
6

Co rozumieć o runach słowiańskich i o autentyczności napisów na Mikorzyńskich kamieniach

Małecki Ant. - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. Pozn. 1872, (VII), s. 226-46;
7

Kwestya run słowiańskich ze stanowiska lingwistycznego

Zawiliński Roman - Spraw. gimn. Anny. Krak. 1883, s. 1-18
8

Runy i runiczne pomniki słowiańskie

Leciejewski Jan - Lwów 1906, 8°, s. IV + 207, kor. 6
9

Kwestya słowiańskich run i runicznych pomników

Janusz B. - Nasz Kraj. Tygodnik Ilustrowany 1907 , II, 552-3, 588-9, 618-9
10

Runy słowiańskie

Ułaszyn Henryk - Kraków 1908, 8°, s. 41-71 - Odb. z t. IV. Materyałów i prac komisyi język. Akad. Umiej.