Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00090
Titel

Słowiańskie napisy runiczne, listy Jędrzeja Kucharskiego. (Z Dzień. kraj.)

ErschienenRozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1829
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Runy
URL (primär)https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/62426#structure
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 90, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Andrzeja Kucharskiego relacya z naukowej podróży po Słowaeyi (Spiżu) 1828 r., ogłosił E. Jelinek
Instrukcya dla kandytata do słowiańskich dyalektów (Kucharskiego) / Wierzbowski T.
Zaczątki słowiańskie u stoków Karpat. (Przekł. z rusk.) / Szaraniewicz Izydor
Księgi rodu słowiańskiego / Stalmach Paweł
O nowej erze słowiańskiej / Kucharski
O nowej erze słowiańskiej / Kucharski
Myty słowiańskie o słońcu i zaćmieniu