Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00097
AutorUłaszyn Henryk
Titel

Runy słowiańskie

OrtKraków 1908, 8°, s. 41-71
AnmerkungOdb. z t. IV. Materyałów i prac komisyi język. Akad. Umiej.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Runy
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 97, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Runy i runiczne pomniki słowiańskie / Leciejewski Jan
Runy i pomniki runiczne słowiańskie. (Зам.) / Leciejewski, J.
Zamek orawski / Henryk Ułaszyn
Bałwochwalstwo słowiańskie / Lelewel Joachim
Starożytnośći słowiańskie / Żółkiewicz Ant.
Starożytnośći słowiańskie / Jenike L.
Dyalekty słowiańskie / Kucharski Andrzej