Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00092a
AutorCybulski W.
Titel

Obecny stan nauki o runach słowiańskich

ErschienenRoczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. Pozn. 1860, (I), s. 401-64;
AnmerkungToż w odb. p. t. O runach słowiańskich. Pozn. 1860.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Runy
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/106021?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 92, s. 5-6
URL (sekundär)www.digitale-sammlungen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Obecny stan piśmiennictwa u ludów południowo-słowiańskich / D.
Obecny stan Podola o książce Gudlmana) / Ant. J. dr.
Stan obecny dyecezyi chełmskiej / Kalicki Bernard
Obecny stan kwestyi ruskiej
Obecny stan rzeczy w Serbii / Ochorowicz J.
Co rozumieć o runach słowiańskich i o autentyczności napisów na Mikorzyńskich kamieniach / Małecki Ant.
Co rozumieć o runach słowiańskich i o autentyczności napisów na Mikorzyńskich kamieniach / Małecki Ant.