Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00092
AutorCybulski W.
Titel

Bałwany Czarnoboga bamborskie i znajdujące się na nich run są wymysłem fantazyi Kollara

ErschienenCzas. 1852, nr. 211
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Runy
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 92, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Swewi są Słowianie a Germanowie nie są wyłącznie Niemcy / Maciejowski W. A.
Śmierć i pogrzeb u Serbów i odnoszące się do nich wierzenia. zwyczaje i obrzędy ludowe / Kopernicki Izydor
Madziarzy wobec uroczystości Kollara
Kwestya słowiańskich run i runicznych pomników / Janusz B.
Zdanie Lelewela w sprawie run.
Słowo o nowem dziele Kollara
Oświadczenie Kollara w sprawie słowackiej