Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00093
AutorMałecki Ant.
Titel

Co rozumieć o runach słowiańskich i o autentyczności napisów na Mikorzyńskich kamieniach

ErschienenRoczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. Pozn. 1872, (VII), s. 226-46;
AnmerkungToż w odb. 8°, s. 23.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Runy
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/106021?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 93, s. 5-6
URL (sekundär)opacplus.bsb-muenchen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Co rozumieć o runach słowiańskich i o autentyczności napisów na Mikorzyńskich kamieniach / Małecki Ant.
Obecny stan nauki o runach słowiańskich / Cybulski W.
O autentycznęści kamieni mikorzyńskich / Szulc Kaz.
W sprawie autentyczności rękopisu królodworskiego / Kalina Ant.
Kwestya autentyczności rękopisu królodworskiego i zielonogórskiego
Co się zdarzy: I. Niewolnik, II. Czeska rzecz / Jelinek
Co sądzić o »Żywotach« Cyryla i Metodego / Brückner Aleks.