Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00089
AutorSurowiecki
Titel

O charakterach pisma runicznego u dawnych barbarzyńców europejskich, z domniemaniem o stanie ich oświecenia

ErschienenRoczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. XVI. 152-203
Anmerkungwyjątki podał Pamięt. war. 1822, III, 149.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Runy
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/106021?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 89, s. 3-4
URL (sekundär)opacplus.bsb-muenchen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rosya i Słowianie. Studyum z geografii rasowej krajów europejskich / Ripley William
Kronika literacka. Obecna polityka państw europejskich. Pangermanizm i panslawizm, Czesi, Polska. - Nieuniknione odbudowanie jej na przypadek wojny Niemców z Moskalami
Barbarzyńcy Gorkiego, sztuka w 4 aktach / Kończyński Tad.
Słowianie byli świadkami i obrońcami ubóstwa i pierwszej kultury europejskiej / Pietraszewski Balt.
Rewolucya rosyjska i pokój europejski. Co się dzieje i co z tego będzie? / Prawdzicki Ignotus
Produkcya rolna w Rosyi europejskiej / Suligowski A.
Rys historyczny oświecenia Słowian / Tyszyński Aleks.