Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12930 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Mickiewicz en Suisse

Leger, Louis - Revue Universelle. 1899, mars, 495-510; avril, 99-121.
2

Podwody miast polskich

Kutrzeba, S. - Przewodnik naukowy i literacki. Lwów 1900. XXVIII, 495-509.
3

Краткая Фонетика и морфологія чешскаго языка

Брандтъ, Р. - Москва 1900. - Рец. С. М. Кульбакинъ. Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. С.-Петербургъ 1900. № 12 ~ 493-495.
4

Zagadka a może rozwiązanie. Rosya i Japonia

- Przegl pol. 1905, I, 495-506
5

Zachcianki moskiewskie, (o polityce słowiańskiej)

- Dziennik literacki. Lwów 1865, s. 485, 495, 502, 505, 513
6

Въ Трѣсковския монастиръ

Стоиловъ, А. П. - Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина. Изд. Министерството на народното просвещение. София. 1900. XVI - XVII, 492-495.
7

Národné piesne. Z okolia Liptovského sv. Mikuláša. (Slovensky jazyk, živá starina).

Podtatranský, G. U. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin 1900. XX 9, 10, 433-434; 495-496.
8

Rewolucya w Serbii

L. B. - Trzeci Maj 1842, s. 437, 453, 461, 470, 495, 501, 510, 515, 524, 530; 1843, s. 597, 608
9

Uniwersytet Jagielloński w nowszych czasach

Czermak, W. - Tygodnik Illustrowany. Warszawa 1900. №№ 23-26, 28, 29 ~ 454-455; 473; 495-497; 505-506; 544; 569.
10

Tarasowa Noc, Polakom, Dumka, Wstęp do kobzarza, Subotów, Sen, Do Osnowianeńka

Szewczenko Taras - Dziennik literacki. Lwów 1861, s. 480, 495, 511