Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00167
AutorSzaraniewicz Izydor
Titel

Zaczątki słowiańskie u stoków Karpat, (przekl. z rusk.). Szk. 1870, dod. nr. V, s. 1-17.

SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 167, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zaczątki słowiańskie u stoków Karpat. (Przekł. z rusk.) / Szaraniewicz Izydor
Ruś i Podole od r. 1453. / Szaraniewicz Iz.
Starodawne halickie grody. Rec. Bielowski August / Ilnicki i Szarańiewicz
Trzy opisy historyczne staroksiążęcego Halicza w r. 1860. 1880 i 1882, z dołączeniem dokumentów z metryk koronnych i wyciągów z lustracyi czasów Rzeczypospolitej polskiej z architektoniczno-porównawczym opisem wykopalisk halickich i pomnikowych świątyń w Załukwi, w Haliczu i na Kryłosie / Szaraniewicz Izydor dr.
Rys wewnętrznych stosunków Galicyi wschodniej w II połowie XV w. / Szaraniewicz Izydor
O latopisach i kronikach ruskich XV i XVI w., a zwłaszcza o latopisie »welikoho kniaźtwa litowskoho i żomojtskoho«. / Szaraniewicz Izydor
Rządy Władysława księcia opolskiego na Rusi. / Szaraniewicz Iz.