Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00167
AutorSzaraniewicz Izydor
Titel

Zaczątki słowiańskie u stoków Karpat, (przekl. z rusk.). Szk. 1870, dod. nr. V, s. 1-17.

SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 167, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zaczątki słowiańskie u stoków Karpat. (Przekł. z rusk.) / Szaraniewicz Izydor
Православный монастырь Житомысличъ - въ Герцеговинѣ. — +Чт. 1870. III, 1-17 / Н. Иларіоновъ
Słowiańskie nazwy miejscowości w monarchii austro-węgierskiej. Dod. Kuryera pozn. nr. 519, 8°, s. 16, / Mycielski Józef
Śmierć i wskrzeszenie Polski, z Srbobran (nr. 17)
Szkice geograficzne z Karpat / Rehman A.
Z fizyografii zachodnich Karpat. Archiwum naukowe / Sawicki Ludomir
Ze Słowiańszczyzny. Dod. / W. Czajewski