Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12930 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Kwartet, bajka. Rozrywki przyjemne i pożyteczne. Krak. 1827, VIII, 30-2.

2

Dzieje Serbów w ciągu ostatnich lat 30-tu.

- Przyjaciel domowy (Lwów) 1859, s. 57
3

Listy Bułharyna do Lelewela, od r. 1821-30.

- Biblioteka warszawska 1877. I. 222-31
4

Wiec Rusinów we Lwowie dnia 30 list. 1880.

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1880, 11,608-11
5

Z powodu jubileuszu 30-letniej pracy publicystycznej ks. Włodz. Meszczerskiego

Jerzy Moszyński - Kraków 1902, 8, s. 15
6

Historya Bazylianów w połockiej cerkwi w r. 1705 dnia 30 junia starego

- Poznań 1883, 8, s. 22
7

Wyjątki z Dziennika naukowej podróży po krajach slawiańskich : l. Z Wrocławia, 10 stycznia 1826; 2. Z Pragi, 21 i 30 marca 1826 r.

Kucharski - Rozin. warsz. 1826, s. 245-9, 253-6, 269-72, 273-6
8

Obmanow

Amfiteatrów - Nowa Reforma. Kraków 1 1902, nr. 30
9

Słowacy

Grabski St. Dr. - Warszawa 1901, 8°, s. 95, kop. 30
10

Odezwa do młodzieży

Krapotkin Piotr - Kraków 1903, s. 30