Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00741-26
AutorAnczyc Wł. L.
Titel

Kościół Tyn.

ErschienenTygodnik illustrowany 1860, II. 396
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
Praga
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/publication/54
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 741, s. 29-32
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowacy / Wł. L. Anczyc
Kościół na Karlowie
Kaplica królewska na Hradczynie / Anczyc Wł.
Kościół św. Wita. / Ad. N. Nakęski
Kościół katedralny praski / Jabłońsky Bol.
Kościół w Lwowie / Bolesław z Ukrainy
Kościół w Seceminu