Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Rok 1863 na Litwie, z rosyjskich źródeł. (Recenzya dzieła rosyjskiego: Śledztwo i sąd nad polskimi powstańcami w kraju północno-zachodnim 1863-64)

- Nowa Reforma. Kraków 1883, nr 18
2

Klub slawiański

- Dziennik poznański 1902, 1, nr. 64
3

O Bazylianach w Humaniu

Wolyniak - Przewodnik naukowy i literacki. Dodatek do 'Gazety Lwowskiej'. Lwów. 1899, s. 456-64, 562-70, 657-64, 744-52, 845-58, 938-46, 1031-43, 1136-82. W odb. Lw. 1899, 8, s. 70
4

Panslawizm

- Nowa Reforma. Kraków 1882, nr. 64, 65
5

Edward Jelinek

- Nowa Reforma. Kraków 1897, nr. 64
6

Słowiańskie starożytności. Rec. E. Bogusławski

- Światowid 1906, s. 64-6
7

Czechy i Rosya

Stodulecki Ksaw. - Przegl. poi 1876-77, I, 241-64
8

Zarysy z nad Bugu.

Kunicki L. - Tygodnik illustrowany 1870, I, 64, 76
9

Panslawizm

- Ojczyzna. Dziennik polityczny, literacki i naukowy 1865, nr. 64-8
10

Materyały i uwagi do oceny gospodarki finansowej państwa rosyjskiego

Niewiadomski R. - Warszawa 1906, 8, s. 64, kop. 60