Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00735
AutorZmorski Roman
Titel

Z węgierskiego Hradiszcza na Morawie

ErschienenTygodnik illustrowany 1863, II, 340, 346
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/publication/54
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 735, s. 29-32
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

List Słowaka węgierskiego do redakcyi
Przewielebnego Polikarpa zakonnika pieczar kijowskich: Żywot błogosławionego Mojżesza Rusina węgierskiego / Alfred Brandowski
Podróż po halickiej i węgierskiej Rusi, p. z czeskiego A. Kuczyński
Z dziejów węgierskiej Rusi. / S-aw.
Słowiańskie nazwy miejscowości w monarchii austro-węgierskiej. Dod. Kuryera pozn. nr. 519, 8°, s. 16, / Mycielski Józef
Korespondencja ze Słowacyi. (O kulturze słowackiej z powodu wystawy węgierskiej w Peszcie) / J. Sł.
Kraje południowo-słowiańskie austro-węgierskie: Kroacya, Sławonia, Bośnia, Hercegowina, Dalmacya / Saint-Aymour