Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12930 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Dziewczyna u zdroju

- Telegraf. Lw. 1853, nr. 226
2

Kalinka. Czesi a Polacy

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1881, II. 226-7
3

Treść historyi języka rosyjskiego

G. C. - Dziennik literacki. Lwów 1854, s. 226, 234, 242
4

О мелодическомъ складѣ арійской пѣсни. Рец. J. Zubatý

Петръ, В. И. - Národopisný sborník českoslovanský. Praha 1900. VI 1-2, 226-227.
5

Polityka rosyjska w Bułgaryi

- Dziennik poznański 1896, nr. 86; 1907, II, nr. 226
6

Podatci o Koprivnici u srednjem vjeku

Laszowski, E. - Vjestnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva. Zagreb 1900. №№ 1, 3, 4 ~ 1-11; 170-183; 215-226.
7

Geneza nihilizmu w Rosyi

Załęski Stan. - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1891, I, 226-44
8

Rys statystyki państwa rosyjskiego

Hlebowicz Ant. - Warszawa 1826, 8°, 226 - (Jest to przerobienie dzieła; Opyt naczertanja statistiki gławniejszyeh gosudarstw. Moskwa 1821).
9

Reformy w Rosya

Srokowski Konstanty - Nowa Reforma. Kraków 1904, nr. 158, 163, 178, 186, 218, 219, 225, 226
10

Z dawnych wspomnień

Pantielejew L. F. - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1907, s. 204, 214, 226, 238, 250, 262, 274, 286, 298, 310, 322