Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00842
AutorCzajewski Wiktor
Titel

O najnowszej pieśni czeskiej

ErschienenTygodnik illustrowany 1883, I, 270, 277, 301, 310, 333
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya literatury
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/publication/54
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 842, s. 37-40
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O stanie najnowszej literaturze czeskiej / Jewiecki T.
Z najnowszej literatury czeskiej / Karasek Jerzy
O najnowszej literaturze czeskiej / Bandrowski Jerzy
Początki dzisiejszej Rosyi w świetle najnowszej książki o Iwanie Groźnym / Wodzicka Teresa
Rosyanin o najnowszej literaturze polskiej / Nakonieczny Wł.
Próbki najnowszej krytyki historycznej / Brückner A.
Z najnowszej poezyi słowieńskiej, p. R. Kwiatkowski / Aszkerc A.