Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Die hannoverschen Wenden

Hirt, H.; Zimmer, H. - Archiv für slavische Philologie 1900 XXII 1-2, 318-320.
2

O rodinných menách brezovských

Leska, I. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin 1900. XX 6, 7, 257-262; 316-320.
3

Gorkij Maksym

Leo Belmont - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1901, s. 320, 332
4

Prawda ruska

Rakowiecki Ignacy - Warszawa 1820-22, t. II, 4°, s. 277+320
5

Z folklorystyki słowackiej

Eliasz-Radzikowski St. - Lud. 1899, (V), 238-55, 297-320
6

Literatura ruska

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1887, s. 18, 66, 260, 284, 320, 535, 560, 585
7

Karol Marcinkowski. W setną rocznicę urodzin

В. E. - Przegląd Polski. Kraków 1900. № 8 ~ 320-332.
8

Wielka Wojna

Szajnocha, K. - Miesięcznik Kurjera Polskiego. Red. L. Straszewicz. Warszawa. 1900. №№ 2, 3 ~ 297-320; 415-445.
9

Десетъкътъ нѣкога и сега

Б. С. С. - Българска Сбирка. Списание за книжнина, исторически и общественни знания. 1900 VII 5, 320-327.
10

Wycieczka na Podole galicijski

Kirkor A. H. - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1877, I. 320, 336, 355, 367, 378