Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00768
AutorJabłonowski Ludwik
Titel

Najazd czeskiemi szlaki

OrtLwów 1866, 8°, s. 186 i 3 plany
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 768, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Najazd Niemców / Kamiński Zbigniew
Stepowe szlaki / Chłopicki Edward
Dawne drogi i szlaki na prawym brzegu Dniepra i ich znaczenie historyczne
Socyologiczne problemy w polityce austryackiej. (O stosunkach socyologicznych u Słowian.) / Gumplowicz Ludwik
Do Szafarzyka, dziejopisarza Słowian / Zieliński Ludwik
Do panslawistów pogłos z odwiedzin niby słowiańskich w Moskwie 1867 r. cz. I, 1868-1874 (ta data na okładce) / Królikowski Ludwik
Krótki zarys historyi literatury czeskiej / Rittersberg Ludwik