Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

L’instruction publique en Bosnie - Herzégovine

Olivier, Louis - Revue Générale des Sciences. 1900, VII, 419-462.
2

Przyszłość Rosyjska a Duma.

Bezstronny - Przegląd polski 1908, III, 389-419
3

Cyryl i Metody

- Przegl. kat. 1863, s. 419-29, 437-42;
4

Najstarsze karty metryki uniwersyteckiej

Krzyżanowski, S. - Przegląd Polski. Kraków 1900. № 6 ~ 405-419.
5

Regestra skarbca Książąt Ostrogskich w Dubnie, spisane roku 1616. Рец. L. Lepszy

Lubomirski, T. - Przegląd powszechny. Kraków 1900. IV, 419.
6

Uniwersytet Jagielloński w wiekach średnich

Czermak, W. - Tygodnik Illustrowany. Warszawa 1900. № 22 ~ 419-430.
7

Přezdívky a posměchy z českého Horáčka

Kopáč, I. - Česky Lid, sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Praha 1900. IX 6, 419-423.
8

A tyś zląkł się - syn szlachecki!

F. - Krytyka. Kraków. 1904, I, 419-25
9

Pieśni łabędzie, humoreska z za kulis redakcyjnych

Vika Karol - Nowa Reforma. Kraków 1908, nr. 419
10

Klechdy i baśnie ludu polskiego na Śląsku, ze zbioru wydziału literackiego w Gostyniu

- Warszawa - Рец. Wędrowiec. Red. wyd. S. Sikorski. Warszawa 1900. № 21 ~ 419.