Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00713
AutorMoszyński Julian
Titel

Podróż do Prus, Saksonii i Czech, odbyta w r. 1838-39.

OrtWilno, 1844, 8°, I. s. 290, II. s. 296
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 713, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Przegląd literatury rosyjskiej z r. 1838, 39 i 40. / Dubrowski Piotr
Do Czech, p. R.
Podróż do Tauryki, p. M. R. / Broniewski Włodz.
Podróż Czecha przez Polskę w grudniu 1604 r.
Palacki. Literacka podróż w r. 1837, celem wyszukania źródeł do czeskiej historyi. Rec.
Podróż w Dalmacyi
Podroż w Podlasie / Wójcicki K. W.