Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 10102 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Латински извори за българската история. 2. Съст. и ред. И. Дуйчев, М. Войнов, С. Лишев, Б. Примов.

- София, БАН, 1960. 410 с. - (=Извори за българската история, 7). Публикация латинских документов с болгарским переводом и комментариями: писем пап Иоанна VIII (с. 136-181), Стефана V (с. 289- 293), Иоанна X (с. 313-315), Иоанна XIII (с. 316-317), сочинения о крещении баварцев и каринтий-цев (с. 132-135), сочинений и писем библиотекаря Анастасия (с. 182- 277), Итальянской легенды (с. 294- 302), канона Сплитского собора (с. 311), списка райградского протоиерея (с. 368-369).
2

(Zorian Dołęga Chodakowski). O słowiańszczyźnie przed chrześciaństwem

Czarnocki Adam - Ćwicz. nauk. Oddział liter. 1818, II. 3-32
3

O słowiańsczyźnie przed chrześciaństwem i W. Surowieckiego Zdanie o piśmie Ch. z dodaniem krótkiej wiadomości o Ch. i korespondencyi jego.

Czarnocki Adam - Kraków 1835, 8°, s. 51
4

Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowianie

Maciejowski Wacław Aleks. - Petersburg i Lipsk. 1839, 8°, II, s. 358+394 - Treść: I. Pierwotne dzieje chrześciańskiego kościoła u Słowian obojga obrządku, tudzież ułamki historyczne; II. Rys dziejów piśmiennictwa i oświaty słowiańskich ludów aż do w. XIV.
5

Uwagi o Słowianach

- Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1836, nr. 12- 14;
6

Słów kilka o kilku słowach (kilka rzutów o Słowianach)

Ź. - Tygodnik petersburski 1840, s. 104-5, 120-2
7

Rys historyczny oświecenia Słowian

Tyszyński Aleks. - Warszawa 1841, 8°, s. 142 - Odb. j z Bibl. war.; Dubrowski Piotr: Uwagi nad tym artykułem. Biblioteka warszawska 1843. II. 243 - 92; Odpowiedź Tyszyńskiego na te uwagi. Biblioteka warszawska 1843. II. 565-79; Maciejowski W. Odpowiedź na przypisek T. Biblioteka warszawska 1841. II. 469-76.
8

Ladowid i Miliada, czyli początek Kijowa. Obraz Słowian V. wieku. (Przekład z Tableau Slave du Cinquième siêcle)

Rassumowski - Warszawa [1826] 8°, s. 99
9

Zaczątki słowiańskie u stoków Karpat. (Przekł. z rusk.)

Szaraniewicz Izydor - Lwów 1870, 8°, s. 19
10

Narodowości słowiańskie, listy do W. Gagaryna S. J.

Branicki Ksawery Korczak - Paryż 1880, 8°, s. 282