Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00555
AutorTeneam (Szulc)
Titel

Czy zjednoczenie Sławiańsz. możebne?

ErschienenTygodnik Wielkopolski, czasopismo naukowe, literackie i artystyczne 1873, s. 217-9, 229-31, 241-244
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/73587
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 555, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Stanowisko i dążności Austryi a raczej jej rozmaitych narodowości i partyi np. autor broszur... (wymienia kilka między innemi). Czy zjednoczenie Słowiańszczyznę możebne?
Niemcy czy Moskale? / Bartoszewicz Kaz.
Niemcy czy Moskale
Ukraina czy Ruś. / Lipiński Wacław
«Australski» czy «australijski»? / Galiński, F.
«Zakopański» czy «zakopiański»? / Galiński, F.
„Grudzienia“ czy «Grudnia»?