Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kbs lieferte 8334 Treffer
121

Stowarzyszenie opieki nad internatem ruskich ks. Zmartwychwstańców we Lwowie

Kalinka Wal. - Lw 1883, 8°, s. 16
122

Stowarzyszenie opieki nad internatem ruskich ks. Zmartwychwstańców we Lwowie

Smolikowski ks. - Lwów 1887, 8, s. 21
123

Sądy przysięgłych w gub. podolskiej

K. P. - Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1882, I, s. 882-98
124

O różnicy między kalendarzami gregoryańskim a juliańskim. (List ks. Michała Malinowskiego po rusku)

- Słowianin. Dwutygodnik polityczny 1871, s. 136
125

Rusini, powieść

Marian A. (Laskownicki) - Lwów 1869, 8°, s. 235
126

Wypracowania o oczynszowaniu

Maciejowski Bol. - Warszawa 1862, 8°, s. 57 - (Zawiera oprócz innych: Porównanie ustawy o włościanach na Wołyniu, Podolu, Ukrainie).
127

O cukrownictwie na Ukrainie

M. Gr-ski - Tygodnik petersburski 1853, s. 573, 581
128

Wiadomość o dawnem powszechnem używaniu łazien w krajach słowiańskich, a w szczególności Polsce i Rusi.

Fr. S. - Czasop. Ossól. 1828, II, 100-15
129

Ze Lwowa np. Iwan Franko (z obozu rusińskiego)

- Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1886, nr. 2, 5,11,16, 21, 24
130

Ze Lwowa (o zgromadzeniu »Proświty«)

- Słów. 1871, s. 93