Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kbs lieferte 8334 Treffer
151

Korespondencye z Kijowa. (w kwestyach cukrowniczych z zebrania podczas kontraktów kijowskich)

Szuch Stan. - Przegl. tech. 1880 (t. XI). 246-8
152

Z Kijowa

- Przegl. akad. 1880, (I), s. 86
153

Z Kijowa

Fr. R. - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1885, s. 287, 335, 371
154

Listy z Kijowa

Pawiński A. - Tygodnik illustrowany 1874, II, 166, 182, 198
155

Z Kijowa

- Wiadomości polskie 1859, s. 67
156

Z nad Donu. (Ziemia wojska dońskiego, Don Iwanowicz, Obyczaje kozackie. Legenda o Jagielle. Pamiątki polskie na kozaczyźnie)

Jeleński Okt. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1889, nr. 39, s. 4
157

Z gubernii podolskiej

R. K. - Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1882, II, 53-7
158

Listy z Rusi-Ukrainy

Siczowyk Wasyl - Lech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1878, s. 198, 244; 1879, s. 3, 26
159

List brata Rusina do Lecha

- Lech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1878, s. 259
160

Głosy z Rusi.

- Ojczyzna. Dziennik polityczny, literacki i naukowy 1864, nr. 73, 74, 90