Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Česká jazyková komunikace a sociolingvistika provides 1675 hits
71

Pozycijna stratyfikacija parcel'ovanych dodatkiv u čes'kij literaturnij movi

Fedonjuk, Valentina Je., in: Naukovyj visnyk kafedry Junesko Kyjivs'koho derž. linh. univ. (Kyjiv), 4, 2001, s. 157-164
72

Język czeski jako śródek komunikacji multietnicznej

Čechová, Marie, in: Bohemistyka, č. 3, 2002, s. 161-170
73

Komunikacja multietniczna w szkole czeskiej

Čechová, Marie; Zimová, Ludmila, in: Bohemistyka, č. 3, 2002, s. 171-178
74

Komunikacja multietniczna w czeskiej szkole podstawowej (analiza socjolingwistyczna)

Pecová, Jana, in: Bohemistyka, č. 3, 2002, s. 189-196
75

Mateřský jazyk jako znak národní identity

Sokolová, Gabriela, in: Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti [ONI] : Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 6. a 7. listopadu 2001 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě, Opava, Slezský ústav ; 2001, s. 125-132.
76

Einige Stereotype in der Ausdrucksweise der ältesten Tschechen

Müllerová, Olga; Hoffmannová, Jana, in: Stereotyp und Geschichtsmythos in Kunst und Sprache : Die Kultur Ostmitteleuropas in Beiträgen zur Potsdamer Tagung, 16.-18. Januar 2003, Frankfurt a. Main, Lang ; 2005, s. 669-679
77

K tradici i současnosti sociolingvistických výzkumů

Knappová, Miloslava, in: K marxistické metodologii v jazykovědě, Praha, 1979, s. 179-181
78

Kategorizační práce v kázáních

Havlík, Martin, in: Oratio et ratio [Oratio...] : Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 99-113
79

Dialogičnost narativně-biografického interview

Kubáčková, Patricie, in: Oratio et ratio [Oratio...] : Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 219-235
80

Jazykové a jazykovědné aspekty současného stavu národního vědomí v České republice

Uličný, Oldřich, in: Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek : Sborník příspěvků z konference Češi nebo Moravané? K vývoji národního vědomí na Moravě konané dne 28. 2. 2001 v Brně, Brno, Matice moravská ; 2001, s. 213-219.