Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Česká jazyková komunikace a sociolingvistika provides 1675 hits
21

Rozvoj vyjadřovacích dovedností žáků při přípravě souvislého projevu

Pastyřík, Svatopluk, in: Kształcenie porozumiewania się : Materiały konferencji naukowej Opole 26-28.09.1994 r, Opole, Uniw. Opolski ; 1994, s. 199-204
22

Podmínky úspěšnosti rozhovoru jako metody sociálně-psychologických výzkumů

Müllerová, Olga, in: Kształcenie porozumiewania się : Materiały konferencji naukowej Opole 26-28.09.1994 r, Opole, Uniw. Opolski ; 1994, s. 265-270
23

Czech diglossia and language management

Neustupný, Jiří, in: California Linguistic Newsletter (Fullerton, CA), 20, č. 2, 1989-90, s. 4-6
24

K některým postojům uživatelů k jazyku

Polívková, Alena, in: Naše řeč, 75, č. 4, 1992, s. 176-182
25

Vytváření jazykového vědomí jako součást regionálního vzdělání

Bogoczová, Irena, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 7-8, 2000-01, s. 162-166
26

Jaká mají být svobodná média

Jirák, Jan, in: Přítomnost, červen, 1999
27

Linguistic programme - romanticism - nationalism (the Czech case)

Hroch, Miroslav, in: History of European Ideas (?), 16, 1993, s. 293-298
28

Český diskurz o protiraketové obraně a národní zájem

Hynek, Nik; Střítecký, Vít, in: Mezinárodní vztahy, č. 1, 2010, s. 5-32
29

Bratom Čechom

Fux, Vladimír, in: Literární noviny (Praha), 1997, 17.9.1997
30

Řeč netvoří jen slova

Titzlová, Marcela, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 1997, 6.12.1997