Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Česká jazyková komunikace a sociolingvistika provides 1675 hits
51

Broca's aphasia in Czech: A linguistic analysis

Lehečková, Helena, in: Brain and Language (Duluth), 83, 2002, s. 14-17
52

K verbální strukturaci Hradce Králové v každodenní komunikaci

Zeman, Jiří; Nekvapil, Jiří, in: Slova města, Praha, CEFRES ; 2000, s. 19-37
53

Osobní vklad redaktorů - odpovědnost k jazyku

Turek, Pavel, in: Očernění : Etnické stereotypy v médiích, Praha, Člověk v tísni ; 2003, 16 s.
54

Stereotypy v českých anekdotách

Pacovská, Jasňa, in: Čeština doma a ve světě, 11, č. 1-2, 2003, s. 73-76
55

Potřebuje český učitel znát sociolingvistiku?

Šoltys, Otakar, in: Sborník '99, Liberec, TU ; 1999, s. 58-62
56

Komunikační problémy s etnickou kategorizací

Nekvapil, Jiří, in: Formování multikulturní společnosti v podmínkách ČR a zemí střední Evropy, Opava, Slezský ústav ; 2001, s. 61-64
57

Sprache und Nationalität an Prager Gymnasien um 1900

Luft, Robert, in: Brücken nach Prag : Deutschsprachige Literatur im kulturellen Kontext der Donaumonarchie und der Tschechoslowakei. Festschrift für Kurt Krolop zum 70. Geburtstag, Frankfurt a. Main, Lang ; 2000, s. 105-122
58Hasil, Jiří, in: Język i literatura czeska u schyłku 20 wieku [JLitCz] : = Český jazyk a literatura na sklonku 20. století, Wałbrzych, Państwowa wyższa szkoła zawodowa 2001, s. 85-92.
59Hrdlička, Milan, in: Język i literatura czeska u schyłku 20 wieku [JLitCz] : = Český jazyk a literatura na sklonku 20. století, Wałbrzych, Państwowa wyższa szkoła zawodowa 2001, s. 103-106.
60

Metafora jako projev jazykové kreativity

Haasová, Lenka, in: Varia 10 : Zborník materiálov z 10. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. - 24. 11. 2000), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2003, s. 171-178