Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Česká jazyková komunikace a sociolingvistika provides 1675 hits
61

Česká společnost biografickýma očima. Zpráva o jednom výzkumném projektu

Andrle, Vladimír, in: Biograf, č. 5, 1995, s. 38-43
62

Funkce vesnického vyprávění

Beneš, Bohuslav, in: Český lid, 80, č. 4, 1993, s. 305-316
63

Język praskiego środowiska teatralnego

Balowski, Mieczysław, in: Język a kultura. Tom 10 : Języki subkultur, Wrocław, Wiedza o Kulturze ; 1994, s. 183-194
64

Sebeobraz a obraz Romů v dialogu s majoritní společností

Mrázková, Kamila, in: Zdi a mosty : Česko-romské vztahy, Praha, ISS FSV UK ; 2001, s. 95-107
65

Obraz cizinců v médiích. Zpráva o projektu za rok 2002

Kaderka, Petr; Mrázková, Kamila, in: Integrace cizinců na území České republiky : Výzkumné zprávy a studie vytvořené na pracovištích Akademie věd České republiky na základě usnesení vlády České republiky č. 1266/2000 a 1260/2001, Praha, AV ČR ; 2003, s. 425-436
66

K ponimaniju sociolingvistiki v Čechoslovakii

Kraus, Jiří, in: Social'no-lingvističeskije issledovanija, Moskva, 1976, s. 199-208
67

K poststrukturální analýze moderního diskurzu

Kraus, Jiří, in: Rozvoj české společnosti v Evropské unii 3: Média. Teritoriální studia, Praha, Matfyzpress ; 2004, s. 190-194
68

Pokec a ego. Sociolingvistický přístup k problematice chatování

Čapková, Hana, in: Čeština doma a ve světě, 12, č. 1-2, 2004, s. 38-40
69

Soukromá korespondence z hlediska rodových diferencí

Hladká, Zdeňka, in: Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach : 5. medzinárodná konferencia o komunikácii, Banská Bystrica 3.-4. 2003, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 2004, s. 469-475.
70

Feministické postoje v jazyce Bible

Lašťovičková, Michaela, in: Bohemistyka, č. 3, 2001, s. 234-242