Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Česká jazyková komunikace a sociolingvistika provides 1675 hits
41

Hledání české salonní mluvy

Kraus, Jiří, in: Salony v české kultuře 19. století : Sborník příspěvků z 18. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 12.-14. března 1998, Praha, KLP ; 1999, s. 88-92.
42

Rod v jazyce a komunikaci: specifika češtiny

Čmejrková, Světla, in: Slovo a slovesnost, 63, č. 4, 2002, s. 263-286
43

On dialogical networks: arguments about the migration law in Czech mass media in 1993

Nekvapil, Jiří; Leudar, Ivan, in: Language, Interaction and National Identity : Studies in the social organisation of national identity in talk-in-interaction, Aldershot, Ashgate ; 2002, s. 60-101
44

Lingvistické aspekty nacionalizmu

Nekvapil, Jiří, in: Češtinář, 4, č. 5, 1993-94, s. 129-134
45

Potíže se jmény zejména se zřetelem k urážení

Nekvapil, Jiří, in: Češtinář, 4, č. 3, 1993-94, s. 69-71
46

Minek nevezzelek?. Jak bych tě nazval?

Nekvapil, Jiří, in: Prágai Tükör (Praha), 1, č. 4, 1993, s. 8-10
47

On hledá jeho: Kontaktanzeigen tschechischer Homosexueller

Schindler, Franz, in: Gender-Forschung in der Slawistik : Beiträge der Konferenz Gender - Sprache - Kommunikation - Kultur 28. April bis 1. Mai 2001, Institut für Slawistik Friedrich Schiller - Universität Jena, Wien, Gesellschaft zur Förderung slawistischer Studien 2002, s. 153-175.
48

Český porevoluční inzerát. Hodnoty našeho "zde"a "nyní"

Homoláč, Jiří; Macurová, Alena, in: Tvar (Praha), č. 19, 1990, s. 1, 4-5
49

Jedna podoba mediálního diskursu o Romech (na příkladu zpráv o událostech v Klatovech v únoru 1991)

Homoláč, Jiří, in: Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989, Brno, Doplněk ; 2003, s. 62-79.
50

Obhroublost v jazyce a řeči

Daneš, František, in: Sborník 2002 : Sborník k významnému životnímu jubileu doc. PhDr. Milana Žemličky, Liberec, Technická univ. ; 2002, s. 111-117