Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Česká jazyková komunikace a sociolingvistika provides 1675 hits
111

Postoje k jazyku

Čmejrková, Světla, in: Přednášky z 51. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 51], Praha, FF UK ; 2008, s. 16-36
112

Dnešní čeština a poměr lidí k jazyku

Daneš, František; Hausenblas, Karel, in: Divadelní noviny, 1968, 3.7.1968
113

Čeština a genderová lingvistika. Jak se vymanit z tlaku jazykových kategorií?

Čmejrková, Světla, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 151-155.
114

Němci v českém, Češi v německém zrcadle

Šmídová, Olga, in: Češi a Němci : Dějiny - kultura - politika, Praha, Paseka ; 2001, s. 226-234
115

Diskurzní praktiky křesťanských kazatelů při konstituování standardního relačního páru "my"- "oni"

Havlík, Martin, in: Slovo a slovesnost, 70, č. 2, 2009, s. 83-99
116

Wieviel Gender Correctness braucht das Tschechische?

Valdrová, Jana, in: Beiträge des Gender-Blocks zum XIII. internationalen Slavistenkongress in Ljubljana 15.-21. August 2003, München, Sagner ; 2003, s. 129-145.
117

Mluví se jako před sto lety, říká Jana Valdrová

Kubálková, Pavla Valdrová, Jana, in: Lidové noviny (Praha), 22, 2009, s. 2., 22.12.2009
118

Zabijačka Müller dopadena

Tuček, Ondřej, in: Lidové noviny (Praha), 22, 2009, s. 2., 22.12.2009
119

Feministkyně

Weiss, Martin, in: Lidové noviny (Praha), 2009, 22.12.2009
120

Nepatřičnost v komunikaci v televizní reality show

Barbapostolosová, Lucie, in: Eurolingua & Eurolitteraria 2009 [Eurolingua 2009], Liberec, TU 2009, s. 117-123