Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Česká jazyková komunikace a sociolingvistika provides 1675 hits
81

Ženy v televizních interview, diskusích a debatách

Čmejrková, Světla, in: Přednášky z 47. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 47], Praha, FF UK ; 2004, s. 19-38
82

Jazyk popisující boha aneb feministické návrhy, jak oslovovat Hospodina

Lašťovičková, Michaela, in: Jazykovědné aktuality, 38, č. 4, 2001, s. 37-44
83

English as a global language and the case of gender in Czech

Čmejrková, Světla, in: Literary Criticism & Cultural Criticism : Papers Presented to the Third International Conference on Literary Criticism (Cairo 2003), Cairo, Egyptian Society for Literary Ciriticism ; 2006, s. 271-284
84

Konstruování maskulinity v časopisech životního stylu pro muže

Řeháčková, Dana, in: Sociologický časopis, 42, č. 2, 2006, s. 291-305
85

Diskurz o migraci Romů na příkladu internetových diskusí

Homoláč, Jiří, in: Sociologický časopis, 42, č. 2, 2006, s. 329-351
86

Prezentace událostí 11. 9. 2001: Bush, bin Ládin a jiní v interakci

Nekvapil, Jiří; Leudar, Ivan, in: Sociologický časopis, 42, č. 2, 2006, s. 353-377
87

Potřebuje čeština jazykový zákon?

Bartošek, Jaroslav, in: Čeština - jazyk slovanský [1] [Č-JSl 1] : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference pořádané k 10. výročí vzniku Ostravské univerzity a jako součást Evropského roku jazyků (Ostrava, listopad 2001), Ostrava, PF OU ; 2001, s. 18-29.
88

O nepřipraveném autobiografickém vyprávění

Jílková, Lucie, in: Varia 8 : Zborník materiálov z 8. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 25.-27. november 1998), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1999, s. 190-198
89

Uncovering institutionally imposed norms through the interaction interview: Mormon missionaries in the Czech Republic

Sherman, Tamah, in: Language Management for the Coming Multicultural Society : Language Management in Contact Situations. Vol. 4, Chiba, Chiba Univ. ; 2006, s. 1-12.
90

Mluvený projev žáků a studentů na Moravě

Vodrážková, Kamila; Kráčmar, Tomáš; Rumpelová, Ivana, in: Varia 13 : Zborník materiálov z 13. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. - 5. 12. 2003), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2006, s. 184-187