Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for ekvivalence provides 113 hits
61

Do pytannja ekvivalentnosti leksyčnych odynyc' u sporidnenych movach (na materiali čes'koji ta ukrajins'koji mov)

Rusanivs'kyj, Vitalij M., in: Ukrajins'ke movoznavstvo (Kyjiv), 18, 1991, s. 37-31
62

Ješče raz ob ekvivalentnosti paremij raznych jazykov

Kuznecova, Irina, in: Rossica Olomucensia 46-47 [RosOl-Sb 46-47] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů 30.08.-01.09.2007, Olomouc, UP ; 2008, s. 363-366.
63

Problematyka przekładu kłopotliwych jednostek idiomatycznych

Witkowska-Michna, Franciszka, in: Eurolingua & Eurolitteraria 2009 [Eurolingua 2009], Liberec, TU 2009, s. 49-54.
64

Uwagi o paremicznych tłumaczeniach powieści S. Rushdiego na języki słowiańskie

Szpila, Grzegorz, in: Studia Slavica, 17, č. 1, 2013, s. 199-206
65

Searching for equivalents on the basis of Czech-Polish parallel corpus (the case of verb "zdát se")

Kaczmarska, Elżbieta, in: Vreme i istorija v slavjanskite ezici, literaturi i kulturi : Sbornik s dokladi ot Edinadesetite nacionalni slavistični četenija. 19-21 april 2012. Tom 1. Ezikoznanie, Sofija, Univ. izd. "Sv. Kliment Ochridski" 2012, s. 238-245.
66

Slang a przekład literacki (Na przykładzie tłumaczenia powieści Doroty Masłowskiej Wojna polsko-ruska pod flagą bialłoczerwoną na język rosyjski)

Zakrzewska, Magdalena, in: Aktuální jevy v současných slovanských jazycích a literaturách, Olomouc, UP ; 2011, s. 27-30.
67

Co jazyk nabízí a co uživatelé nedoceňují

Čechová, Marie, in: Přednášky z 58. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 58], Praha, FF UK ; 2015, s. 34-41.
68

Říše ptáků v každodenní komunikaci. České a polské biblické frazeologizmy s ptačím názvoslovím

Hampl, Lubomír, in: Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej, Poznań, Uniw. im. A. Mickiewicza 2015, s. 357-373
69

Jazykové, psychologické a historicko-kulturní vlivy na adaptaci cizích slov

Svobodová, Diana, in: Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej, Poznań, Uniw. im. A. Mickiewicza 2015, s. 375-382
70

Vidtvorennja ekspresyvnoho potencialu deminutyviv ta auhmentatyviv u chudožn'omu perekladi

Ponomarenko, Marija, in: Ucrainica 7 : Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 8. olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní Evropy, Olomouc 25.-27. 8. 2016, Olomouc, UP 2016, s. 480-487