Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach ekvivalence lieferte 113 Treffer
61

Do pytannja ekvivalentnosti leksyčnych odynyc' u sporidnenych movach (na materiali čes'koji ta ukrajins'koji mov)

Rusanivs'kyj, Vitalij M., in: Ukrajins'ke movoznavstvo (Kyjiv), 18, 1991, s. 37-31
62

Ješče raz ob ekvivalentnosti paremij raznych jazykov

Kuznecova, Irina, in: Rossica Olomucensia 46-47 [RosOl-Sb 46-47] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů 30.08.-01.09.2007, Olomouc, UP ; 2008, s. 363-366.
63

Problematyka przekładu kłopotliwych jednostek idiomatycznych

Witkowska-Michna, Franciszka, in: Eurolingua & Eurolitteraria 2009 [Eurolingua 2009], Liberec, TU 2009, s. 49-54.
64

Ke konfrontačnímu popisu ustálených přirovnání v bulharštině a češtině

Kuzmova, Michaela, in: Bohemistyka, 7, č. 3, 2007, s. 174-180
65

Uwagi o paremicznych tłumaczeniach powieści S. Rushdiego na języki słowiańskie

Szpila, Grzegorz, in: Studia Slavica, 17, č. 1, 2013, s. 199-206
66

Searching for equivalents on the basis of Czech-Polish parallel corpus (the case of verb "zdát se")

Kaczmarska, Elżbieta, in: Vreme i istorija v slavjanskite ezici, literaturi i kulturi : Sbornik s dokladi ot Edinadesetite nacionalni slavistični četenija. 19-21 april 2012. Tom 1. Ezikoznanie, Sofija, Univ. izd. "Sv. Kliment Ochridski" 2012, s. 238-245.
67

Slang a przekład literacki (Na przykładzie tłumaczenia powieści Doroty Masłowskiej Wojna polsko-ruska pod flagą bialłoczerwoną na język rosyjski)

Zakrzewska, Magdalena, in: Aktuální jevy v současných slovanských jazycích a literaturách, Olomouc, UP ; 2011, s. 27-30.
68

Co jazyk nabízí a co uživatelé nedoceňují

Čechová, Marie, in: Přednášky z 58. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 58], Praha, FF UK ; 2015, s. 34-41.
69

Říše ptáků v každodenní komunikaci. České a polské biblické frazeologizmy s ptačím názvoslovím

Hampl, Lubomír, in: Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej, Poznań, Uniw. im. A. Mickiewicza 2015, s. 357-373
70

Jazykové, psychologické a historicko-kulturní vlivy na adaptaci cizích slov

Svobodová, Diana, in: Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej, Poznań, Uniw. im. A. Mickiewicza 2015, s. 375-382