Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Česká jazyková komunikace a sociolingvistika provides 1675 hits
11

Jazyk pro druhé pohlaví

Čmejrková, Světla, in: Český lid, 85, č. 3, 1998, s. 265-272
12

Ženy jako muži

Němec, Igor, in: Večerník Praha, 1995, 23.2.1995
13

Svatopluk Čech by koukal

trh, in: Moravskoslezský den (Ostrava), 1995, 15.4.1995
14

Problems of dialogue research in spoken Czech

Sgall, Petr, in: Dialoganalyse 6. Teil 1 : Referate der 6. Arbeitstagung Prag 1996, Tübingen, Niemeyer ; 1998, s. 501-506
15

Diktafon v jazyce českém

Schincke, Jiří, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 1-2, 1998-99, s. 28-29
16

Lingvistické aspekty dialogu o významu

Machová, Svatava, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 1-2, 1997-98, s. 22-30
17

L'Invention de la langue tchèque et les paradoxes de l'identité

Stransky, Karolina, in: Travaux d'etudiants, Lausanne, Univ. de Lausanne ; 1993, s. 5-20
18

O co se zajímají ti, kdo posílají dopisy, faxy a e-maily jazykové poradně?

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 82, č. 5, 1999, s. 225-236
19

Telefonáty v jazykové poradně a jejich databáze (pokus o sociolingvistický pohled)

Černá, Anna, in: Naše řeč, 82, č. 5, 1999, s. 237-244
20

Obraz romského etnika v běžném rozhovoru

Jílková, Lucie, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 122-127